Конкуренция при SEO оптимизацията

сео конкуренцияПри извършването на анализа, особенно внимание се обръща на конкуренцията. Това е една от най-важните стъпки, в която трбява да се прецени, в какво състезание ще трябва да се участва. След определянето на ключвите думи се проверява, какви резултатие се показват от Google при тяхното търсене. Тези резултати се явяват конкуренция, която трябва да бъде изпреварена.

Първите резултата или резултатите от първите страници се анализират за да стане ясно, колко голяма и по-добра сео оптизация ще е необходима за да се изпреварят тези резултати и вашия сайт да заеме челни позиции.