Външна SEO Оптимизация

сео линкове
На тази част от сео оптиимизация се пада голямата част. Тя включва следните елементи:

  • Описание и публикуване на сайта в други каталози (директории) в интернет пространството
  • Публикувнае на статии (включващи линкове към вашия сайт) в специализирани сайтове за статии 
  • Публикуване на съдържанието на сайта в социалнимрежи
  • Създаване на сателитни сайтове (сочещи към вашия сайт)
  • Популяризиране на сателитните сайтове, чрез публикуването им в други директории и социални мрежи

Чрез тези методи се натрупват външни линкове от други сайтове, които ще указват на търсещите машини, като Google по какъв начин да се линква(свързва) вашия сайт. При тази част от сео оптимизацията от значение са два фактора:
 
  • Количестовот линкове, които ще се натрупат
  • Силата на самите линкове (зависещи от сайта, който ги дава)
Силата на линковете се определя от следните неща:

Дали линка е на вътрешна страници или е наличен на index часта (първата, главната) страницата във въпросния сайта в който е публикуван линка. Когато един линк е видим във всички страници на сайта то този линк е много по силен и важен отколкото ако беше видим само на някоя вътрешна страница.

Друга важна роля оказва съдържанието на сайт, като съдържанието на сайта или секцията, в която е публикуван линка съвпада с това, което сочи линка, то неговата сила е по-голяма.

Google използва специални алгоритми (постянно подобрявани) чрез, които измерва силата и количеството на линковете, както и стойноста на сайтовете, които сочат и тези, които биват сочени чрез линка. Именно чрез тези изчисления Google и другите търсачки преценяват, кой сайт да покажат на първо място, кой на второ и така нататък.