SEO Оптимизация на съдържанието

сео оптимизация на съдържаниетоИли по друг начин казано - вътрешна сео оптимизация. При оптимизация на съдържанието, сайта се структурира по наичин, който да подсказва на Google, какво се съдържа в сайта и за какво се отнася.

Основните неща, които се проверяват/променят са:

- Заглавия на страниците
- Meta описания
- Коко често се срещат ключовите думи/изрази
- Структурата на менютата
- Наличето на препратки между страниците

Всяка една част от тях при нужда се променя/добавя/премахва така, че съдържанието на сайта да покаже на Google към кои ключови думи да свърже сайта и съдържанието в него.

Преправянето на съдържанието се извършва единствено със съгласито на собственика на сайта, като се обяснават предимствата и недостатаците.

Важна част от вътрешната сео оптимизацията е съдържанието на сайта да бъде възможно по-голямо и по-подробно. Трябва да се има предвид, че сайтове с малко съдържание не се харесват от Google и търсачките. Тези сайтове биват показвани в краен случай при техните резултати, което е и напълно логично. Когато някой търси информация за опредлена дума или фраза, очаква да открие подробно описание на това, което търси.